PIT 2017

Patrząc z perspektywy podatnika, niezbędne informacje dotyczące wyglądu deklaracji podatkowych na dany rok udostępniane są raczej późno. Często zdarza się, że są one dostępne dopiero po zakończeniu roku podatkowego. Jednak przy pomocy pewnych zadad, jesteśmy w stanie mniej więcej kształt zeznań podatkowych przewidzieć.

Konkretne informacje na temat zeznań podatkowych na dany rok podatnik znajduje w stosunku rocznym. W związku z tym, wszelkie zmiany w opodatkowaniu, czy też ulgach podatkowych po tej publikacji nie są możliwe, chyba, że chodzi o wprowadzanie nowych ulg – w takim wypadku można to robić nawet wstecz.

Dla tego właśnie, o tym, jak podatki, ulgi i zwolnienia podatkowe będą wyglądały w roku 2017, będziemy wiedzieli już w roku 2016. Wtedy też poznamy skalę podatkową oraz wysokości wszystkich stawek podatkowych na rok 2017.

Ważne jest, aby zwrócić uwagę na aktualność wzorów deklaracji podatkowych. Muszą być one zawsze aktualne, inaczej deklaracja zostanie wypełniona błędnie. Nowe wzory publikowane są zawsze na koniec roku podatkowego, i wówczas dopiero, nie prędzej, możemy zabrać się za wypełnianie deklaracji.

W związku z tym, także aktualna wersja programu dostępna będzie dopiero na koniec roku, gdy na podstawie najnowszych wzorów będzie można wprowadzić niezbędne aktualizacje. Zawsze należy pamiętać by sprawdzić, czy program, z którego korzystamy na pewno jest najnowszą wersją dostępną do pobrania na stronie.

Informacje na temat wysokości podatków oraz przysługujących ulg i zwolnień czerpać można z prasy, telewizji, radia czy internetu. Czasem można nawet z wyprzedzeniem dowiedzieć się, jakie plany mają politycy poszczególnych partii w związku z podatkami na kolejne lata, zapoznając się z ich programami wyborczymi.

Niejednokrotnie aby dane przepisy weszły w życie musi upłynąć pewien okres czasu, nazywany vacatio legis. Okres ten może nawet trwać kilka lat – przedsiębiorcy, znając przykładowo wysokość podatków na rok 2024 mogą już dziś wprowadzić przepisy, które wejdą w życie dopiero w roku 2024.

W chwili obecnej nie wiemy jeszcze jakiej wysokości podatków mamy spodziewać się w roku 2017, oraz na jakie ulgi i zwolnienia możemy liczyć. Gdy tylko pojawią się konkretne informacje na ten temat, program dostępny na stronie zostanie zaktualizowany, i będzie posiadał wszystkie zmiany, które w danym roku zostały wprowadzone do prawa podatkowego.

Poza programem na stronie można też znaleźć wszelkie niezbędne informacje oraz przepisy prawa podatkowego wraz z komentarzem. Wszystkie nowe zmiany pojawiają się na stronie, tak więc użytkownicy mają dostęp zawsze do najnowszych informacji niezbędnych przy składaniu deklaracji podatkowych na dany rok.